Cheap Synthroid

Synthroid is especially important during competitions and for rapid muscle growth. No prescription needed when you buy Synthroid online here. This drug provides faster conversion of proteins, carbohydrates and fats for burning more calories per day.

Cheap Abilify

Abilify is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar I disorder (manic depression). Buy abilify online 10mg. Free samples abilify and fast & free delivery.

Sponsored:

The best online shops in Italy:

Concello do Barco : Lingua

Lingua

lingua 1
lingua 2
lingua 3
lingua 4
lingua 5
lingua 6

lingua 1
lingua 2
lingua 3
lingua 4
lingua 5
lingua 6
Encontros dos Axóuxeres, con Mercedes Peón
lingua 1
lingua 2
lingua 3
lingua 4
lingua 5
lingua 6
lingua 1
lingua 2
lingua 3
lingua 4
lingua 5
lingua 6
lingua 1
lingua 2
lingua 3
lingua 4
lingua 5
lingua 6
lingua 1
lingua 2
lingua 3
lingua 4
lingua 5
lingua 6

O Concello do Barco conta cun Servizo de Normalización Lingüística (SNL) que pon ao dispor de todos os veciños e veciñas do municipio,  para impulsar o proceso de recuperación e extensión dos usos sociais da nosa lingua. Este servizo atende as consultas e suxestións de todas as persoas interesadas en temas relacionados coa normalización do idioma galego e os dereitos lingüísticos, nas oficinas municipais, de luns a venres e con horario de 9.00 a 14.00 h.

Observación: este servizo permaneceu temporalmente inactivo, entre o 24 de xullo e o 29 de outubro de 2008. Arestora desenvolve as súas funcións con normalidade.

Enderezo: edificio Multiusos, 1º andar. Praza do Concello, 2.  32300 O Barco de Valdeorras (Ourense) Tel.: 988 320 202 (ext. 124) / Fax: 988 325 978 / E-correo: snl.xavierroo@mundo-r.com

Obxectivos do SNL
Os obxectivos principais do Servizo de Normalización Lingüística son incrementar o uso social da lingua, contribuír á completa galeguización da administración local e mellorar a calidade das producións lingüísticas.

Funcións

Asesoramento:

 • Mellorar a calidade lingüística e comunicativa da administración,tanto nos seus textos escritos como nas intervencións orais.  
 • Normalizar a imaxe lingüística e fixar criterios lingüísticos propios para a administración local. 
 • Ofrecer asesoramento lingüístico e resolver dúbidas.
 • Elaborar modelos de documentos propios da institución.

Formación (socio)lingüística:

 • Planificar e xestionar a realización de cursos de lingua galega, xerais e específicos.
 • Difundir materiais que contribúan á tarefa normalizadora: dereitos lingüísticos, lexislación, recursos que axuden ao traballo en galego, etc.
 • Detectar as necesidades formativas do cadro de persoal do Concello e, sobre esta base, poñer en marcha un programa de formación lingüística.
 • Colaborar no deseño de programas de formación -non lingüística- para garantir deste xeito a presenza do galego e de contidos favorábeis á mellora das actitudes lingüísticas.

Dinamización lingüística: 

 • Planificar e xestionar actuacións encamiñadas a dinamizar o uso do galego nas actividades cotiás da cidadanía en todos os ámbitos.
 • Informar sobre as liñas de axuda dirixidas á rede asociativa, educativa e empresarial para normalizar o uso da lingua galega.
 • Deseñar e propoñer programas dinamizadores e actividades concretas que conciencien o persoal da administración local e a sociedade en xeral respecto ao uso da lingua galega.
 • Apoiar e difundir todas as iniciativas que xurdan no concello e/ou na súa comarca e que teñan como obxectivo a recuperación e o impulso ao uso do galego.

Vídeos do Contador no Barco (1 xuño 2008)

Este servizo apoia o Manifesto a prol da convivencia lingüística e da igualdade de dereitos para o galego.

Nova Ventana Manifesto Convivencia
Prema sobre a imaxe

OBarcoDeValdeorras

Nueva Ventana Xunta de Galicia
 • Rus
 • Eng