Servizos Sociais e Igualdade

quali sono le migliore societÃÂÂ di opzioni binarie O departamento de Servizos Sociais do Concello do Barco de Valdeorras traballa activamente para mellorar a calidade de vida e a participación na sociedade de todas as persoas e grupos da comunidade. As iniciativas desenvolvidas inciden especialmente na cidadanía que sofre algún tipo de carencia, marxinación ou desatención selectiva.

Enderezo: Casa do Concello, planta baixa / Teléfonos: 988 320202 - 988 320010 , extensións 161-162-164 / Atención ao público: de 9 a 14 h. / asociales.barco@mundo-r.com

http://www.ivst-vz.de/?debin=bin%C3%A4re-optionen-coaching binäre optionen coaching opcja binarna co to jest Este Concello é socio do Fondo Social Galego

http://tarbitoitutargalt.ee/?yaichko=banca-popolare-emilia-romagna-simulazione-trading-on-line&f1a=68 banca popolare emilia romagna simulazione trading on line

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade é unha asociación de carácter municipalista que agrupa a Concellos e Deputacións de toda Galicia, unidos pola preocupación común de levar adiante iniciativas de cooperación e solidariedade con enfoque de Dereitos Humanos cos países menos desenvolvidos ou máis empobrecidos.

O Fondo Galego xorde a finais do ano 1997 como expresión institucional desa crecente sensibilidade cidadá arredor das crises humanitarias e a pobreza mundial que percorreu o Estado español e Europa durante os anos 90, dos efectos sociais de tantas calamidades, catástrofes ou guerras, que a cotío irrompen nas nosas vidas, para poñer o contrapunto a outro segmento da humanidade que entende a vida e as crises doutra maneira.

Pero tamén para ir máis alá da mera urxencia e arbitrar programas sólidos e permanentes centrados no desenvolvemento estrutural desas comunidades que, a pesar de representar a maior parte da demografía mundial, van no furgón de cola da “nova economía”

Programas básicos desenvolvidos polos servizos sociais do Concello.

http://chrissteakhousenc.com/?strays=opzioni-binarie-in-italiano-e-in-euro&8f0=0d opzioni binarie in italiano e in euro Programa de Orientación, Asesoramento e Información

Ten por obxecto informar a poboación sobre os dereitos e recursos en materia de servizos sociais, así como orientar e asesorar as persoas e grupos afectados por problemáticas específicas, diagnosticar a situación e derivalos, se é necesario, aos servizos sociais de atención especializada.

meglio opzioni binarie o forex Programa de Axuda no Fogar

O servizo de axuda no fogar está dirixido a toda a poboación. É unha prestación básica do sistema público de servizos sociais que presta un conxunto de atencións, dende unha perspectiva integral e normalizadora a nivel preventivo, educativo, asistencial e rehabilitador. O programa vai dirixido a individuos e ás familias no seu fogar cando se atopen incapacitados/as, temporal ou permanentemente, por motivos de índole psíquica, física ou social para realizaren as tarefas esenciais da vida cotiá, manténdoos/as no seu fogar e integrados/as no seu medio natural, mellorando a súa calidade de vida.

O servizo de axuda no fogar está regulado pola ordenanza municipal do Concello do Barco de Valdeorras.

Este servizo pódese complementar co programa de TELEASISTENCIA (permítelles ás persoas maiores e/ou doentes ou discapacitadas, ao premeren un botón, entrar en contacto verbal “mans libres” cos operadores/as dun centro de atención as 24 horas do día, todos os días do ano),  e mais co programa XANTAR NA CASA (elaboración das comidas do xantar que serán levadas ao seu fogar).

köp viagra nätet Programa de Emerxencia Social

Dende os servizos sociais detéctanse as situacións de urxencia que requiren ser abordadas de xeito rápido e eficaz. Fundamentalmente son situacións de escaseza de medios económicos que dificultan o normal desenvolvemento das persoas ou familias. Con este programa preténdese paliar e, se for posible, corrixir estes déficits.

Transporte Adaptado (ANTA)

Este transporte garántelles ás persoas con algún grao de dependencia a máxima integración dentro dos servizos xerais do seu contorno. As actuacións que se realizan consisten na recollida no domicilio e o traslado aos distintos organismos, o acompañamento físico e social na tramitación de xestións e o apoio para o desenvolvemento de actividades.

buy Seroquel Escola Infantil Municipal

http://sigbl.com/?kge=how-to-order-cytotec-online how to order cytotec online Escola Infantil Municipal curso 2017/18

Comienza la descarga del archivoProcedemento de adxudicación de prazas na Escola Infantil municipal

Comienza la descarga del archivoSolicitude Escola Infantil Novo ingreso e Anexo I

Comienza la descarga del archivoSolicitude Escola Infantil Anexo_II

Escola Infantil Municipal curso 2016/17

Comienza la descarga del archivoImpreso Formalización matrícula 2016-2017

Comienza la descarga del archivoListaxe definitiva de alumnos/as admitidos/as da escola infantil municipal para o curso 2016/17

Comienza la descarga del archivoListaxe provisional de alumnos/as admitidos/as da escola infantil municipal para o curso 2016/17

Comienza la descarga del archivoPeriodo de matriculación e prazas ofertadas

Comienza la descarga del archivoSolicitud escola infantil Anexo Bono Concilia

Comienza la descarga del archivoSolicitud escola infantil Novo ingreso

Comienza la descarga del archivoSolicitud escola infantil Renovación

Comienza la descarga del archivoActualización documentación necesaria alumnado renovación

fibonacci en opciones binarias Programa de Educación Familiar

Consiste na intervención, por parte do persoal especializado, nas familias en que se detectan carencias competenciais nas súas funcións parentais. O fin da intervención é a integración e a mellora das funcións que tiñan asignadas as familias.

http://robertstillman.com/?delimitarizaciya=bin%C3%A4re-optionen-nebenverdienst binäre optionen nebenverdienst Ludoteca Municipal strategie opzioni binarie netdania : BARQUIÑO DOS AMIGOS

Trátase dun Servizo de atención á infancia onde se desenvolven actividades lúdicas, recreativas, educativas e culturais durante o tempo libre a través dun Proxecto Socioeducativo.

Os obxectivos xerais son os de apoiar ás familias na súa función socializadora e educativa, favorecendo o desenvolvemento integral do rapaz/ rapaza e axudar a conciliación laboral e familiar.

A franxa de idade abarca dende os 3 ata os 12 anos

cedar binäre optionen Bolsas para a compra de libros

Ten por obxecto facilitarlles libros de texto ás familias con fillos en idade de escolarización obrigatoria.

Comienza la descarga del archivoBases Axudas Libros 2016

الخيارات الثنائية المراجعة اليومية Programa de Prevención de Drogodependencias

O obxectivo é informar e formar os axentes naturais, a familia e a comunidade educativa, para favorecer uns estilos de vida saudables, exentos de consumo de drogas.

Ámbitos en que se actúa:  Información/ formación. Escolar. Familiar. Xuvenil.

trading 60 secondi opzioni binarie 50euro di iscrizione Atención á dependencia

Dende os servizos sociais municipais facilítase a información para acceder ás prestacións e aos servizos da nova Lei de dependencia, e realízase o programa individual de atención en que se determinarán as modalidades de intervención máis adecuadas ás súas necesidades.

Documentos para descargar:

Regulamento. Servizo de axuda no fogar

Ordenanza reguladora para a prestación do servizo Xantar na Casa

Ordenanza reguladora das tarxetas de estacionamento para persoas con minusvalidez

OBarcoDeValdeorras

Nueva Ventana Xunta de Galicia
  • Rus
  • Eng