BASES PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA REHABILITACIÓN DE FACHADAS EN NÚCLEOS TRADICIONAIS E CENTROS HISTÓRICOS NO TERMO MUNICIPAL DO BARCO DE VALDEORRAS

27.08.14 09:00

Unha vez aprobadas pola Xunta de Goberno Local de 21 de agosto de 2014 as bases polas que se regula o réxime de subvencións para rehabilitación de fachadas en núcleos tradicionais e centros históricos no termo municipal do Barco de Valdeorras, procédese a súa publicación para que a partir do día seguinte da inserción no Boletín Oficial da Provincia e na páxina web do concello e ata o día 30 de novembro de 2014, aquelas persoas particulares ou representantes legais de comunidades de veciños, poidan presentar no Rexistro Xeral deste concello de 9:00 a 14:00 horas de luns a sábado solicitude de subvención segundo modelo que se lles facilitará na Oficina de Obras deste concello situada na Praza do Concello nº 2, primeiro piso, desta Vila

Ver Bases Subvencións

OBarcoDeValdeorras

Nueva Ventana Xunta de Galicia
  • Rus
  • Eng