Cheap Synthroid

Synthroid is especially important during competitions and for rapid muscle growth. No prescription needed when you buy Synthroid online here. This drug provides faster conversion of proteins, carbohydrates and fats for burning more calories per day.

Cheap Abilify

Abilify is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar I disorder (manic depression). Buy abilify online 10mg. Free samples abilify and fast & free delivery.

Sponsored:

The best online shops in Italy:

Concello do Barco : Procedemento de selección para a contratación laboral temporal dun/dunha Técnico/a para o Dpto de Servizos Sociais

Procedemento de selección para a contratación laboral temporal dun/dunha Técnico/a para o Dpto de Servizos Sociais

30.04.14 09:45

Apertura de novo prazo de presentación de instancias e documentación para participar no procedemento de selección para a contratación laboral temporal dun/dunha Técnico/a para o Dpto de Servizos Sociais, para desenvolver o programa de educación familiar, durante o 2014

Apertura de novo prazo de presentación de instancias e documentación para participar no procedemento de selección de persoal convocado por este concello para a contratación laboral temporal, a través da modalidade contractual de servizo determinado, a tempo parcial (20 h/sem), dun/dunha Técnico/a para o Dpto. de Servizos Sociais do Concello do Barco de Valdeorras, para desenvolver o programa de educación familiar durante o ano 2014.

As persoas inscritas na anterior convocatoria realizada no presente exercicio e referente á mesma praza, para participar no presente procedemento de selección deberán presentar de novo, e no prazo e polos medios indicados nas bases de convocatoria, o modelo de instancia que se xunta nas mesmas (Anexo I), xuntos cos anexos II e III, non sendo necesario que presenten a documentación xa aportada no concello, remitíndose, para este suposto, e no modelo de instancia, á documentación xa presentada, sen prexuízo da presentación de nova documentación, que tamén deberá indicar no modelo de instancia.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 5/05/2014.

Bases de selección

Anuncios (publicados con data 30/04/2014)

OBarcoDeValdeorras

Nueva Ventana Xunta de Galicia
  • Rus
  • Eng