O Concello de O Barco levará a cabo unha auditoría enerxética na instalación de alumeado público exterior

18.06.10 11:26

A inversión será de 16.000 euros, dos que a metade será aportados polo INEGA, e o resto polo Concello

O Concello do Barco de Valdeorras, como Concello Sostible, ven desenvolvendo  nos últimos anos  proxectos cuxo obxecto principal é reducir a demanda de enerxía, contribuír  á redución das emisións de CO2 que se emiten á atmosfera, reducir a contaminación acústica, e satisfacer o cumprimento das novas normativas sobre aforro e eficiencia enerxética impostas por Europa.

A Consellería de  Economía e Industria, a través do Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) concedeulle ao Concello do Barco de Valdeorras  unha axuda para realizar unha auditoría enerxética  das instalacións de alumeado público exterior. A auditoría será realizada por unha empresa especiallizada neste tipo de traballos, e nestes momentos xa se iniciu o proceso para a adjudicación.

Con esta auditoría enerxética analizarase a situación actual no Concello do Barco de Valdeorras, o que permitirá coñecer o modo de explotación, funcionamento e prestacións  das instalacións do alumeado público, o estado dos seus compoñentes, os seus consumos enerxéticos e os seus correspondentes custes de explotación. O Concello xa se adiantou á auditoría , e na iluminación do entorno do novo Pazo de Xustiza instalaránse unhas luminarias nas que se porá en marcha un sistema por medio do cal os 2/3 das luminarias apagaránse parte da noite, mantendo a zona coa iluminación necesaria, pero aforrando un 66% da enerxía.

Os fins últimos que se pretende acadar coa elaboración desta auditoría son mellorar a eficiencia e o aforro enerxético, adecuar e adaptar estas instalacións á normativa vixente,   limitar o resplandor luminoso e a súa contaminación lumínica.

A auditoría enerxética debe  abarcar a todas as instalacións de alumeado público de titularidade  municipal, tendo en conta tanto a iluminación viaria, sexa funcional ou ambiental, como a ornamental e calqueira outro tipo de instalación de iluminación exterior fixa que se considere susceptible de incluír na auditoría.

Os traballos que se farán son os seguintes: inventario de instalacións  e toma de datos, medicións , diagnóstico,propostas de mellora,   resumo executivo e plan de acción.

6.      O proxecto completo debe entregarse ao concello antes do 31 de agosto de 2010. O orzamento total, I.V.E incluído, é de 16.000,00 €. O INEGA aportará 7.994,81€ e o resto debe aportalo o Concello do Barco de Valdeorras.

 

OBarcoDeValdeorras

Nueva Ventana Xunta de Galicia
  • Rus
  • Eng