Cheap Synthroid

Synthroid is especially important during competitions and for rapid muscle growth. No prescription needed when you buy Synthroid online here. This drug provides faster conversion of proteins, carbohydrates and fats for burning more calories per day.

Cheap Abilify

Abilify is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar I disorder (manic depression). Buy abilify online 10mg. Free samples abilify and fast & free delivery.

Sponsored:

The best online shops in Italy:

Concello do Barco : BASES PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA REHABILITACIÓN DE FACHADAS EN NÚCLEOS TRADICIONAIS E CENTROS HISTÓRICOS NO TERMO MUNICIPAL DO BARCO DE VALDEORRAS

BASES PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA REHABILITACIÓN DE FACHADAS EN NÚCLEOS TRADICIONAIS E CENTROS HISTÓRICOS NO TERMO MUNICIPAL DO BARCO DE VALDEORRAS

25.10.13 09:23

Aprobadas pola Xunta de Goberno Local de 4 de outubro de 2013 as Bases polas que se regula o réxime de concesión de subvencións para rehabilitación de fachadas en núcleos tradicionais e centros históricos no termo municipal do Barco de Valdeorras, procédese á  publicación das mesmas para que no prazo dun mes contado a partir da súa inserción non Boletín Oficial da provincia e publicación na páxina Web do Concello aquelas persoas particulares ou representantes legais de comunidades de veciños, poidan presentar no Rexistro Xeral deste Concello de 9,00 a 14:00 horas de luns a sábado solicitude de subvención segundo modelo que se lles facilitará na Oficina de Obras deste Concello sita na Praza do Concello número 2, primeiro piso, desta Vila

OBarcoDeValdeorras

Nueva Ventana Xunta de Galicia
  • Rus
  • Eng