Cheap Synthroid

Synthroid is especially important during competitions and for rapid muscle growth. No prescription needed when you buy Synthroid online here. This drug provides faster conversion of proteins, carbohydrates and fats for burning more calories per day.

Cheap Abilify

Abilify is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar I disorder (manic depression). Buy abilify online 10mg. Free samples abilify and fast & free delivery.

Sponsored:

The best online shops in Italy:

Concello do Barco : Información pública e audiencia Ordenanza fiscal reguladora da taxa de servizos no cemiterio municipal

Información pública e audiencia Ordenanza fiscal reguladora da taxa de servizos no cemiterio municipal

18.10.18 14:55

O Concello de O Barco de Valdeorras ten a vontade de proceder á modificación parcial da ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DE SERVIZOS NO CEMITERIO MUNICIPAL. Neste sentido, e de conformidade co previsto no artigo 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, ao obxecto de favorecer a participación no citado procedemento, dar audiencia aos cidadáns afectados, solicitar cantas achegas adicionais poidan facerse por outras persoas ou entidades e solicitar a opinión das organizacións ou asociacións recoñecidas por lei que agrupen ou representen ás persoas cuxos dereitos ou intereses lexítimos se vexan afectados pola norma e cuxos fins garden relación co seu obxecto, acórdase a apertura dun período de información pública e audiencia aos afectados de 20 días hábiles, contado desde o día seguinte ao da súa publicación, que se levará a cabo a través da web municipal e a sede electrónica do Concello de O Barco de Valdeorras

Abre un enlace externo en una nueva ventanaVer

OBarcoDeValdeorras

Nueva Ventana Xunta de Galicia
  • Rus
  • Eng