dd Concello do Barco : BASES DE SELECCIÓN E CONVOCATORIA DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE O SISTEMA CONCURSO-OPOSICIÓN, DUN/DUNHA TRABALLADOR/A SOCIAL PARA O DPTO. DE SERVIZOS SOCIAIS DO CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS, PARA O ANO 2016

BASES DE SELECCIÓN E CONVOCATORIA DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE O SISTEMA CONCURSO-OPOSICIÓN, DUN/DUNHA TRABALLADOR/A SOCIAL PARA O DPTO. DE SERVIZOS SOCIAIS DO CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS, PARA O ANO 2016

31.03.16 09:25

Bases de selección e convocatoria para a contratación laboral temporal dun/dunha traballador/a social para o ano 2016, a través da modalidade contractual de servizo determinado, a xornada completa, condicionando o contrato á subvención que se reciba da Xunta de Galicia para dita finalidade a través da normativa reguladora dos servizos sociais comunitarios. Prazo de presentación de documentación: ata o 8/04/2016

Enlace bases: BOP de Ourense de data 31/03/2016

Modelo de instancia galego

Modelo de instancia castelán

OBarcoDeValdeorras

Nueva Ventana Xunta de Galicia
  • Rus
  • Eng