Puntuación Fase de Méritos e Convocatoria Primeiro Examen Fase de Oposición Arquitecto Técnico

22.02.13 12:51

A través deste anuncio dáse publicidade a puntuación realizada polo Tribunal cualificador dos méritos alegados por cada aspirante na fase de concurso e á convocatoria para a celebración do primeiro exercicio da fase de oposición do proceso de selección dunha praza de arquitecto técnico (funcionario interino) no Concello do Barco de de Valdeorras.

ANUNCIO

OBarcoDeValdeorras

Nueva Ventana Xunta de Galicia
  • Rus
  • Eng