Cheap Synthroid

Synthroid is especially important during competitions and for rapid muscle growth. No prescription needed when you buy Synthroid online here. This drug provides faster conversion of proteins, carbohydrates and fats for burning more calories per day.

Cheap Abilify

Abilify is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar I disorder (manic depression). Buy abilify online 10mg. Free samples abilify and fast & free delivery.

Sponsored:

The best online shops in Italy:

Concello do Barco : Aberto o prazo para as subvencións ás entidades culturais

Aberto o prazo para as subvencións ás entidades culturais

29.10.09 14:00

Hoxe aparecen publicadas no BOP as bases que a Xunta de Goberno Local aprobou na súa última reunión, para as subvencións ás entidades culturais para a realización das súas actividades. Os interesados disporán de 15 días hábiles para formalizar as súas solicitudes.

As bases teñen por obxecto regular a concesión para o exercicio de 2009, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás entidades culturais do concello do Barco. Pódese descargar aquí a documentación que inclúe, ademais das bases, os modelos que é preciso cumprimentar.

As subvencións non poderán superar o 50% do orzamento e destinaranse exclusivamente para atender os gastos relacionados polas asociacións nos orzamentos presentados para obter a subvención, que consistirán en gastos correntes precisos para o mantemento da actividade propia da entidade. Asemade o importe da subvención en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, supere o custe da actividade subvencionada.

O crédito máximo consignado no Orzamento Xeral do Concello do Barco para o exercicio 2009, e para esta finalidade é de 9.500 euros.

SMC

OBarcoDeValdeorras

Nueva Ventana Xunta de Galicia
  • Rus
  • Eng