Detalle Perfil

Datos Xeráis

Denominación: CONTRACIÓN DO PROCEDEMENTO PARA A LICITACIÓN DE “ESPECTACULOS E EVENTOS NAS FESTAS DO CRISTO DO ANO 2015 NO BARCO DE VALDEORRAS”

Natureza: Contrato privado

Orzamento con IVE: 86.515,00 €

Anuncio de contratación

Publicación no perfil: 10-07-15

Data Publicación D.O.G.: 07-07-15

D.O.G.: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150707/AnuncioL309-170615-0003_gl.html

Data Publicación B.O.P.: 10-07-15

B.O.P.: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=157&fecha=20150710

Data fin de presentación de ofertas: 25-07-15

Datos da adxudicación
Publicación no perfil Estado Adxudicatario Orzamento Data
Provisional 0,00 €
24-08-15 Definitiva PRODUCCIONES MUSICALES ANTOLÍN, S.L. 85.244,50 € 24-08-15
Documentos

Voltar

OBarcoDeValdeorras

Nueva Ventana Xunta de Galicia