Detalle Perfil

Datos Xeráis

Denominación: Licitación do contrato de servizos colaboración en xestión tributaria, censal, inspectora e recadatoria

Natureza: Contrato administrativo típico - Servizos

Orzamento con IVE: 622.127,50 €

Anuncio de contratación

Publicación no perfil: 14-03-16

Data Publicación D.O.G.: 10-03-16

D.O.G.: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160310/AnuncioL309-040316-0002_gl.html

Data Publicación B.O.P.: 09-03-16

B.O.P.: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=56&fecha=20160309

Data fin de presentación de ofertas: 29-03-16

Apertura de plicas
Publicación no perfil Sobre Lugar Data Hora
07-04-16 A Sala de Reunións, 1º andar, edificio de usos múltiples, Concello do Barco de Valdeorras, Praza do Concello s/n O Barco 14-04-16 09:00
01-06-16 B Praza do Concello nº 2, planta 1ª, Sala de Comisión, O Barco de Valdeorras 08-06-16 09:00
Datos da adxudicación
Publicación no perfil Estado Adxudicatario Orzamento Data
Provisional 0,00 €
11-07-16 Definitiva Servicios de Colaboración Integral S.L. 0,00 € 07-07-16
Documentos

Voltar

OBarcoDeValdeorras

Nueva Ventana Xunta de Galicia