Cheap Synthroid

Synthroid is especially important during competitions and for rapid muscle growth. No prescription needed when you buy Synthroid online here. This drug provides faster conversion of proteins, carbohydrates and fats for burning more calories per day.

Cheap Abilify

Abilify is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar I disorder (manic depression). Buy abilify online 10mg. Free samples abilify and fast & free delivery.

Sponsored:

The best online shops in Italy:

Concello do Barco : Nadal_no_Barco. Parabéns!

Nadal_no_Barco. Parabéns!

Cartel "Parabéns"

Ver galería de postais

Certame de fotografía, presentacións e vídeos dixitais para felicitar o Nadal na nosa lingua

BASES

 1. A Concellaría de Cultura do Concello do Barco de Valdeorras, a través do Servizo de Normalización Lingüística e coa colaboración da aula de Informática do Concello, convoca un concurso de postais de Nadal en formato dixital, presentacións e/ou vídeos para impulsar uso da lingua galega no ámbito das novas tecnoloxías.

 2. O tema do concurso é a elaboración de mensaxes para felicitar as festas do Nadal, Aninovo e Reis.

 3. Os textos empregados estarán redactados ou gravados en lingua galega.

 4. As imaxes, os vídeos ou as presentacións non poderán estar publicados nin premiados noutro concurso.

 5. Formato

  • Postais / fotografías:

  As postais ou fotografías (en formato .jpg, .png, .gif, tif) deberán ser apaisadas (1 Mb máximo) e poderán ser reencadradas lixeiramente para adaptalas ao tamaño de publicación. Cada fotografía virá acompañada dun texto coa mensaxe para felicitar as festas cun máximo de 100 caracteres que axuden a contextualizar a imaxe.

  • Presentacións / Vídeos:

  Os traballos deberán ter unha duración curta (recomendamos entre un e dous minutos) e en ningún caso debe de superar os catro minutos. Formato flv a un tamaño de 320x240. A liberdade de creación é total, sempre que se axustar ao tema da convocatoria. Igual que para a modalidade de fotografía terase en conta a orixinalidade das propostas.Ficarán fóra de concurso aquelas creacións que poidan conter ofensas contra terceiros.

 

 1. Forma e lugar de presentación:

Os traballos enviaranse por correo electrónico ao seguinte enderezo: cultura@concellodobarco.org, facendo constar no asunto da mensaxe “concurso nadal 08”. Publicación: cos traballos recibidos crearase unha galería para a súa publicación no sitio web do Concello (www.concellodobarco.org) e no taboleiro dixital do edificio Mulitiusos.

 1. Identificación da autoría: os traballos enviados faranse chegar de xeito anónimo; a conta de correo remitente será o contacto co autor/a. No momento en que o xurado emita o seu veredicto a organización contactará cos autores/as para colocar o seu nome na galería creada para o efecto no web municipal para outorgarlle, de ser o caso, o premio que lle correspondese.

 2. A data límite para a recepción dos traballos é o día 29 de decembro ás 14.00 h.

 3. A decisión do xurado, e a súa composición, farase pública antes do 5 de xaneiro de 2009.

 4. Premios: establécense 2 modalidades, a de postais-fotografías e a de presentacións-vídeos. Outorgaranse tres premios por cada modalidade.

  • 1º premio: 200 euros en material relacionado coa imaxe e as novas tecnoloxías.
  • 2º premio: 150 euros en material relacionado coa imaxe e as novas tecnoloxías.
  • 3º premio: 50 euros en material relacionado coa imaxe e as novas tecnoloxías.

Non se entregará máis dun premio por participante.

11.   Dereitos:

Os concursantes, polo simple feito de participar, autorizan o Concello do Barco a publicar na súa páxina web os traballos presentados, sen que isto dea lugar a dereitos de autor. Cada concursante contará cos necesarios permisos, no caso de que nos traballos aparezan persoas recoñecibles, e será da súa exclusiva responsabilidade calquera reclamación que puidese producirse en tal sentido. O Concello do Barco fará constar, a partir do momento en que se produza o ditame do xurado, a autoría de cada un dos traballos e poderá utilizar os que fosen premiados para a promoción das súas actividades relacionadas co Nadal e a promoción da lingua galega.

12.  A participación neste concurso supón a aceptación total das presentes bases e o ditame do xurado que, ademais, queda facultado para dirimir calquera eventualidade non prevista nelas.

 

OBarcoDeValdeorras

Nueva Ventana Xunta de Galicia
 • Rus
 • Eng